okulary1
5
1
2

Wykonujemy kompleksowe badania

AMD czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

AMDzwyrodnienie plamki – jest schorzeniem dotyczącym osób w wieku dojrzałym. Polega na postępującej degeneracji centralnej siatkówki i w efekcie utraty widzenia centralnego.

Postacie AMD

AMDzwyrodnienie plamki – występuje w dwóch postaciach :

– postaci suchej o powolnym, łagodnym przebiegu z reguły nieprowadzącym do pełnej utraty widzenia centralnego,
– postaci wysiękowej, która w ciągu kilku miesięcy doprowadzić może do utraty wzroku

Rozwinięta postać wysiękowa AMD oznacza „dziurę” w centrum pola widzenia i brak możliwości czytania chorym okiem.

Występowanie

Choroba najczęściej atakuje oboje oczu, ale niekoniecznie oboje jednoczasowo.
Prosty test kratkowy Amslera pozwala pacjentom samodzielnie kontrolować stan swoich oczu zagrożonych zwyrodnieniem plamki.

Odpowiednio dobrana dieta oddala ryzyko zachorowania na zwyrodnienie plamki.

Leczenie

– injekcje doszklistkowe w leczeniu schorzeń siatkówki leczenie zwyrodnienia plamki (AMD) i obrzęk siatkówki.

– podajemy preparaty anty – VEGF (EYLEA, LUCENTIS, AVASTIN)

– leki sterydowe (OZURDEX, TRIAMCINOLON)

Centrum Okulistyczne dysponuje najnowszą aparaturą – Optycznym Koherentnym Tomografem CIRRUS firmy Zeiss pozwalającą na najdokładniejszą diagnostykę centralnej siatkówki i wykrywanie jej chorób nawet w najwcześniejszym stadium.

AMD do niedawna było chorobą nieuleczalną, obecnie groźną postać wysiękową zwyrodnienia plamki możemy leczyć przy pomocy iniekcji doszklistowych preparatów hamujących postęp choroby.

Iniekcje są bezbolesne, wykonywane są na Sali Zabiegowej w celu zachowania warunków najwyższej czystości podczas podawania.

Pacjent nie wymaga hospitalizacji, po podaniu leku można udać się do domu.

Kontrola po iniekcji wskazana jest po tygodniu i miesiącu, wtedy też po wykonaniu kontrolnego OCT zapada decyzja o kolejnej iniekcji.

Leczenie musi być powtarzane. Poprawa widzenia po podaniu leku często następuje bardzo szybko, ale bez powtórnych iniekcji schorzenie nawróci.
TYLKO ścisłe przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych i badań OCT pozwala na uratowanie wzroku pacjenta chorującego na zwyrodnienie plamki.