okulary1
5
1
2

Jaskra

Jaskra jest schorzeniem oka polegającym na postępującym uszkodzeniu nerwu wzrokowego związanym najczęściej ze zbyt wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
Uszkodzenia nerwu wzrokowego wywołane przez jaskrę są nieodwracalne.
Jaskra przebiega często podstępnie, co oznacza, że pacjent nie odczuwa, że oko choruje.

Aparatura

Centrum Okulistyczne dysponuje aparaturą (w tym najnowocześniejszą) umożliwiającą diagnostykę i monitorowanie jaskry:

  • komuterowe bezkontaktowe pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  • aplanacyjne pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  • komuterowe badanie pola widzenia,
  • OCT (optyczna koherentna tomografia okulistyczna – ocena warstwy włókien nerwowych nerwu wzrokowego),
  • USG rogówki (pachymetria),
  • gonioskopia.

Mikroskop operacyjny

Laser SLT do selektywnej laserowej trabekuloplastyki w jaskrze otwartego kąta

 

Mikroskop operacyjny

YAG LASER IRYDOTOMIA (w jaskrze wąskiego kąta)