z0o

Lekarze Centrum Okulistyczne Dr Fuchs

z1o
z2o

Lekarze Centrum Okulistyczne Dr Fuchs

z3o

Lekarze Centrum Okulistyczne Dr Fuchs

z4o

Lekarze Centrum Okulistyczne Dr Fuchs

z5o

Lekarze Centrum Okulistyczne Dr Fuchs

z6o

Lekarze Centrum Okulistyczne Dr Fuchs

Zespół Centrum Okulistycznego dr Fuchs

W naszym centrum pracują:

dr n. med. Beata Fuchs

Specjalista chorób oczu.

Dr Maciej Fuchs

Okulista, chirurg,

Dr n. med. Olaf Fuchs

Dr n. med. Beata Gołaszewska-Fuchs:

  • absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • specjalizacja II stopnia z okulistyki w Klinice Okulistyki we Wrocławiu
  • doktorat dotyczący diagnostyki jaskry w Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • od 1996 ordynator oddziału okulistycznego w Nysie
  • członek Polskiego (PTO) i Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (DOG)
  • stypendium naukowe w Wiedniu (Klinika Okulistyki AKH), kurs z zarządzania służbą zdrowia
  • uczestnik szkoleń kursów i zjazdów z zakresu okulistyki w kraju i za granicą
  • prowadząca prelekcje szkoleniowe dla lekarzy okulistów i internistów
  • w latach 1996-2019 ordynator oddziału okulistycznego w szpitalu w Nysie
  • zakres działań w Centrum Okulistycznym: prowadzi pełną diagnostykę i terapię zachowawczą i laserową schorzeń oczu, przeprowadzane zabiegi: operacje zaćmy, jaskry, zeza, iniekcje doszklistkowe, zabiegi na powiekach i inne.


Dr Maciej Fuchs:

  • absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • specjalizacja z chirurgii ogólnej w Szpitalu w Polanicy
  • specjalizacja z okulistyki na oddziale okulistycznym w Nysie
  • uczestnik zjazdów, szkoleń i kursów z zakresu okulistyki zachowawczej i zabiegowej w kraju i zagranicą
  • zakres działań: prowadzi pełną diagnostykę i terapię zachowawczą schorzeń oczu , przeprowadzane zabiegi: pełen zakres zabiegów korygujących nieprawidłowości w budowie i ustawieniu powiek i ich okolicy: opadnięcie powiek nabyte i wrodzone, odwijanie i podwijanie się powiek, zmiany guzkowate powiek (badania histopatologiczne), gradówki, zmarszczki, blizny, leczenie botuliną, zmiany spojówek (np. skrzydliki), zezy i inne.


Dr n. med. Olaf Fuchs:

  Dr n. med. Olaf Fuchs jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tytuł lekarza uzyskał w 2012 roku, następnie odbył roczny staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu. W latach 2014-2019 dr Fuchs odbył szkolenie specjalizacyjne z okulistyki w Katedrze i Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2019 roku dr Olaf Fuchs obronił pracę doktorską pt. „Ocena siatkówki w OCT-angiografii ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu komórek zwojowych siatkówki i podołkowej strefy awaskularnej” na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
  W maju 2019r. dr Fuchs zdał Europejski Egzamin Okulistyczny ( EBOD – European Board of Ophthalmology Diploma) uzyskując tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology.

   

  Wykształcenie:

  • 2006 – 2012 – studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • 2013 – 2019– studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • 2014 – 2019 – specjalizacja z okulistyki w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

  Doskonalenie zawodowe i staże zagraniczne:

  • 03.2011 – Winteracademy, Schruns, Austria
  • 07.2012 – staż na oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego La Paz, Madryt, Hiszpania
  • 08.2012 – International Tropical Medicine Summer School, Yogyakarta, Indonezja
  • 08.2013 – International Diving Medicine Summer School Karlobag, Chorwacja
  • 01.2015 – Basic Science Ophthalmology Course, Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA
  • 05.2015 – Balkan Ophthalmic Wetlab- kurs laserowej chirurgii refrakcyjnej, Sofia, Bułgaria
  • 06.2015 – Thessalonik Vitreoretinal Summer School – kurs chirurgii witreoretinalnej, Saloniki, Grecja
  • 07.2015 – Linzer Traumatologietage -kurs chirurgicznego zaopatrywania urazów narządu wzroku, Linz, Austria
  • 7.2016 – staż z chirurgii witreoretinalnej i chorób siatkówki, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Izrael
  • 7.2017 – kurs okulistyczny Bay Area Course, Stanford University, USA
  • 4.2018 – staż z chorób i chirurgii rogówki, Rotterdam Eye Hospital, Holandia
  • 5.2018 – staż z onkologii okulistycznej, Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • 7.2018 – kurs Venice Ophtalmology Summer School, Wenecja, Włochy
  • 10.2018 – staż z okulistyki dziecięcej, Pomnik Zdrowia Dziecka, Warszawa
  • 11.2018 – staż z chirurgii witreoretinalnej, Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, Holandia

Pozostały personel:

Asystentki Okulistyczne:

  • Alicja Woźniak – kierownik recepcji, asystentka okulistyczna,
  • Anna Jankiewicz, pielęgniarka dyplomowana.
  • Agata Rusin – asystentka okulistyczna,
  • Malwina Daniel – asystentka okulistyczna,
  • mgr Katarzyna Stęglowska – kierownik recepcji, asystentka okulistyczna (do lipca 2020).

Personel wspomagający:

  • mgr Ewa Białobrzeska, dyplomowana – ortoptystka
  • Joanna Buczek, pielęgniarka dyplomowana.

Anestezjolodzy dbający o pacjentów w czasie zabiegów operacyjnych:

  • Dr n.med.Marzena Zielińska Specjalista anestezjolog,
  • Dr n.med.Stanisław Zieliński Specjalista anestezjolog,
  • Dr n.med.Hanna Żołnowska Specjalista anestezjolog.
  • Prof. dr hab. n. med. Marzena Zielińska specjalista anestezjologii i anestezjologii dziecięcej