okulary1
5
1
2

Zez

Zezy i ich leczenie

Zez jest schorzeniem narządu wzroku polegającym na nieprawidłowym ustawieniu oczu. U osób zdrowych oczy przy spojrzeniu na wprost ustawione są równolegle, przy spojrzeniu na punkt bliski (30-40cm) wykonują ruch zbieżny, ruch oczu są skojarzone ze sobą (nie możemy poruszać osobno każdym okiem).

Leczenie zeza u dzieci rozpoczyna się od dokładnego zbadania dziecka, leczenia wady refrakcji (okulary), leczenia niedowidzenia, które często współistnieje z zezem.

Do badania dzieci i dorosłych z zezem dysponujemy specjalistycznymi aparatami:

    •  Synoptofor
    • Krzyż Madoxa
    • Przenośny Refraktometr
    • Przenośny Mikroskop Szczelinowy

W diagnostyce i wprowadzeniu dzieci i dorosłych wspiera nasz ośrodek mgr Ewa Białobrzeska – doświadczona Ortoptystka z wieloletnim stażem w badaniach ortoptystycznych i strabologicznych